DOLS - dveře, okna, poštovní schránky 

PLASTOVÁ VÝROBA 

...detaily vašeho domova 

Plastová okna

DOLS Šumperk vyrábí a dodává plastová okna z profilových systémů německé firmy VEKA. Tyto profilové systémy patří k nejkvalitnějším profilům na trhu. VEKA se drží zásady, že kvalitní plastové okno nemůže být vyrobeno z profilů s menší tloušťkou vnější stěny než 3mm. Proto veškerá okna vyrobená firmou DOLS Šumperk jsou z profilů třídy A dle ČSN EN 12 608. Okna z plastu mají řadu kvalitativních výhod vyplývající z povahy použitého materiálu a jeho kvalitního zpracování. Plastová okna mají vynikající odolnost proti povětrnostním vlivům, proto nevyžadují obnovu nátěru, ale pouze pravidelné omývání mýdlovým roztokem, ošetření těsnění a promazání kování. Plastová okna také přináší podstatné úspory tepla v závislosti na použitém zasklení. Okna z PVC je možno použít do rodinných domů, bytových domů, rekonstrukce panelových domů, škol, nemocnic, průmyslových objektů nebo obchodů. Další výhodou je možnost velkého výběru z barev. Základní barvou je barva bílá, ale v nabídce firmy DOLS Šumperk je dalších 13 dekorů dřeva a 27 barev folíí. Barevná okna je možno vyrábět v jednostranném provedení (venkovní strana barevná-vnitřní strana bílá) nebo v barvě oboustranné. Na barevná okna jsou použity barevné folie , která se vyznačují velmi dobrou barevnou stálostí. Proto zákazníkovi stačí jen vybrat profilový sytém, barvu okna, jaké požaduje zasklení a tvar okna. O zbytek se postaráme jako firma, která má v nabídce kompletní výměnu oken.

 


 

Okenní systémy VEKA

SOFTLINE 70 AD

Tento systém designově navazuje na předcházející velmi rozšířený profilový systém Softline AD 58. Jedná se o profilový systém s jednoduchou konturou s mírně zaoblenou hranou bez drážek a jiných hran s dvojitým dorazovým těsněním umožňující jednoduchou údržbu.

 

 

TOPLINE 70 AD

Profilový systém, který se vyznačuje dvakrát zalomenou hranou na pohledové straně a zkosením na straně zasklívací lišty. Je designově výraznější se stejnými vlastnostmi jako systém Softline 70 AD.Systém Topline byl prvním 70mm systém v nabídce 70mm profilů firmy Veka.

 

 

SWINGLINE 70 AD

swing1

Je systém, který doplňuje nabídku 70mm profilů o profily s výrazně zakulacenými pohledovými hranami profilů. Zaoblení pohledových ploch je 15mm. Všechny 70mm profilové systémy mají stejné mechanické a fyzikální vlastnosti, jsou mezi sebou kompatibilní, což umožňuje vyrábět okna s různým designem. Tepelná a akustická izolace celého okna je dána především vlastnostmi použitého zasklení.

 

 

ALPHALINE 90

Systém Alphaline je profilový systém se stavební hloubkou 90mm a 6-ti komorami.Označení systému pro nízkoenergetické domy je ALPHALINE 90. Stavební hloubka 90mm hlavně využívá izolačních vlastností vzduchu, pro zvýšení izolace je do jedné komory rámu vsunuta speciální izolační vložka zlepšující izolační vlastnosti (Uf = 1,1 - 1,0 W/m2K).Dalším vylepšením je možnost použití tří těsnění a standardní zasklení izolačním trojsklem max. tl. 42mm. Tímto je možné dosáhnout součinitele prostupu tepla až na Uw=0,8W/m2K.  

 

 


 

Kování oken

vetrackaPlastová okna vyráběná firmou DOLS Šumperk jsou opatřena kováním dodávané firmou Winkhaus, která má již více než 150-ti letou tradici na trhu. Moderní kování plastových oken umožňuje vyrábět okna otevíravě-sklopná, otevíravá, sklopná. Kování oken je ovládáno pouze jednou klikou. Součástí používaného kování je pojistka proti chybné manipulaci (nelze okno sklopit v otevřené posici) a mikrospárové větrání tzv. čtvrtou polohou kliky,  což je několika milimetrová spára mezi rámem a křídlem okna umožňující provětrávání (nenahrazuje větrání otevřením okna).

Ke standardnímu kování je možné si vybrat doplňky za příplatek, jako je zvýšení bezpečnosti, brzda okenního křídla, dětská pojistka, prvky pro připojení zabezpečovací systémy aj.

Povrch kování je upraven stříbrným zinkochromátem, který má vysokou antikorozní odolnosti. Tato odolnost ale nezaručuje, že kování nepotřebuje údržbu. Jako každou pohyblivou součástku je potřeba kování alespoň jednou ročně promazat funkční díly kování dle návodu na údržbu. Obzvláště v místnostech s vysokou vlhkostí je potřeba dodržovat základní pravidla údržby, aby okna dlouhodobě dobře sloužila.

 

Nyní je období zavádění do výroby nové generace kování Winkhaus, které bude označeno ActiPilot. Standardem tohoto kování je zvýšená bezpečnost v základním provedení. Všechny díly byly přepracovány a designově dotaženy do ideálního tvaru. 

 

 

 


 

Zasklení

Zasklení tvoří převážnou část plochy okna nebo balkonových dveří. Z tohoto důvodu má největší vliv na výsledné tepelně-izolační a zvukově-izolační vlastnosti celého okna. Základní požadavky kladené na zasklení otvorových výplní jsou v následujících bodech a je na investorovi a projektantech jaké vlastnosti budou požadovat. Firma DOLS a.s pro dodávky skel dlouhodobě spolupracuje s AGC Olomouc , která nabízí širokou škálu možností zasklení. Základním sklem používaným pro zasklení plastových oken je dvojsklo v tl. 24mm s hodnotou Ug=1.1 s tzv. „teplou hranou“ (rámečky plastové TGI nebo nerezové).

1. Standardní izolační zasklení ( sklo bez pokoveného povlaku )

 • ochrana proti chladu, před slunečním žárem, hlukem …apod.

 • sklo např. Float, Planibel

2. Silně tepelně izolační

 • jedná se o izolační zasklení,jehož vnitřní tabule skla je pokryta jemným kovovým průhledným povlakem

 • prostor mezi skly je vyplněn tepelně izolačním plynem

 • např. sklo Planibel Top-N+

>>Tato skla s hodnotou Ug=1,1 se stala standardem v zasklení plastových oken a jsou nabízena v základním  provedení plastových oken dodávaných firmou DOLS.

3. Silně tepelně izolační s řízeným prostupem sluneční energie

 • jedná se o izolační sklo se zvýšenými tepelně izolačními vlastnostmi a protisluneční ochranou

 • zasklení je provedeno tak,že vnější tabule izolačního skla tvoří sklo Planibel Energy N ( sklo s jemným kovovým povlakem ),které je ceněno pro své užitné vlastnosti – zvýšená tepelná izolace a řízený prostup sluneční energie

4. Izolační sklo s různými úrovněmi světelné reflexe, řízení prostupu sluneční energie a prostupu světla

 • jedná se o reflexní skla s pyrolytickým povlakem,které poskytují protisluneční ochranu

 • mnohočetné kombinace protisluneční ochrany a prostupu světla, nabízejí soukromí a vizuální komfort

 • např. sklo Stopsol, Stopray, Sunergy

5. Izolační akustické sklo

 • jedná se o izolační sklo, kdy jeho akustické vlastnosti se zlepšují instalací např. 2tabulí skla rozdílné tloušťky nebo instalací skla s polyvinylbutyralovými akustickými fóliemi,které mají navíc i bezpečnostní charakter

 • tato skla dosahují Rw 33 – 42dB (pro běžné zasklení) a až Rw=51dB (po konzultaci zasklení)

 • je možné také využít „nalévaná“ bezpečností skla Giessharz (místo fólie je mezi dvě talule skla nalita pryskyřice,která se vytvrdí a plní

 • bezpečnostní charakter

 • např. sklo Stratophone, Phonibel, Giessharz

6. Izolační skla s bezpečnostní charakteristikou

 • jedná se o izolační sklo s jedním či dvěma bezpečnostními skly

 • takové bezpečnostní sklo je tvořeno spojením dvou nebo více skleněných tabulí a jedné nebo více polyvinylbutyralových vrstev (PVB fólie) nebo etylenvinylacetátových mezivrstev (EVA fólie), které určují úroveň bezpečnostní ochrany osob, majetku, ochrany proti vloupání, střelným zbraním a proti výbuchu

 • je možné také využít „nalévaná“ bezpečností skla Giessharz (místo fólie je mezi dvě talule skla nalita pryskyřice,která se vytvrdí a plní bezpečnostní charakter

 • tato skla lze využít jak pro exteriérové, tak pro interiérové aplikace

 • např. sklo Stratobel, Giessharz

 • bezpečnostní charakter také splňují tvrzená (kalená) skla, která při destrukci vytvoří krystaly skla u nichž nedojde ke zranění (pořezání)

7. Izolační skla se zabudovanými žaluziemi

 • jedná se o izolační dvojsklo se vsazenými nastavitelnými žaluziemi

 • izolační sklo se vsazenými žaluziemi poskytují protisluneční ochranu a umožňují vytvoření soukromí

 • dostupné jsou dvě varianty : s manuálním nebo elektronickým ovládáním

8. Izolační skla s ornamentním zasklením

 • jedná se o izolační dvojsklo ve kterém jednu tabulku tvoří dekorativní sklo, jehož dezén je vlisován do jedné strany skla čirého nebo bronzového.Toto sklo se zpravidla dává na vnější stranu dvojskla a může vzniknou problém při umístění příček do skla, které budou za ornamentním sklem rozmazané.

 •   

 


 

Barvy renolitových fólií pro okna a dveře

V rozhodování při výběru oken hraje roli výběr správné barvy. Plastové okno nemusí být pouze bílé, ale je možné si vybrat z široké palety dekorů dřeva a barevných odstínů. Dekory dřev a barvy jsou stálobarevné folie, které jsou nalaminovány na PVC profily, odolávají vlivům prostředí a stárnutí. Okna mohou být barevná jednostranně nebo oboustranně a dekory dřeva jsou na pohled těžko rozeznatelná od oken dřevěných. Nová folie v nabídce je stříbrná folie imitující hliníkový povrch.

Barvy renolitových fólií oken najdete zde.

Zobrazení barev je orientační, liší se podle natavení barev na vašem monitoru. Přesnou barvu vám ukáže obchodník na vzorku folie.

 

volejte zdarma 800 185 247 © 2010-2015
DOLS-výroba Dveří, Oken, Listovních Schránek, a.s.